อังคารที่ 3 พ.ย.52

.

จันทร์ที่ 2 พ.ย.52

เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งเป็นวันรุ่งเช้าที่สดใสมาก ทั้งครูและนักเรียนตั้งหน้าตั้งตารอวันเปิดเทอม
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ปิดเทอมนั้น ได้มีการปรับทัศนีย์ภาพของโรงเรียนใหม่ เข่นตัดต้นไม้ จึงมีกิ่งไม้หน้าอาคารเรียนเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนในการเก็บกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคารรียนไปเผาทางด้านหลังของโรงเรียน เด็กนักเรียนก็มีทั้งคนที่ขยันในการช่วยทำความสะอาด และก็มีทั้งคนที่อุ้งาน
แต่อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่ก็ช่วยกันด้วยความเข้มแข็ง โดยข้าพเจ้าร่วมการทำกิจกรรมอยู่ด้วยตลอดเวลา
วันนี้การเรียนการสอนยังไม่ได้ดำเนินไป เนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการปละปรับเปลี่ยน
เช่นการทำความสะอาดห้องเรียน การจัดตารางเรียนใหม่ จึงยังมิได้ทำการเรียนการสอนแต่อย่างไร
ยังไม่สิ้นสุดนะครับ ขอพักไว้ก่อน
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ